Vlada Unsko-sanskog kantona i Sindikat policije Unsko-sanskog kantona usaglasili su se, na danas održanom sastanku, o sadržaju novog kolektivnog ugovora za zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova Unsko – sanskog kantona, a potpisivanje ugovora će biti zakazano nakon usvajanja budžeta Kantona.

Ovo podrazumijeva povećanje primanja i druga poboljšanja u odnosu na prethodni kolektivni ugovor za policijske službenike, a Vlada Kantona će strateški raditi na jačanju i opremanju policije, potvrđen je danas stav kantonalne vlasti.

Dogovor obuhvata i poboljšanje statusa državnih službenika i namještenika zaposlenih u ovom Ministarstvu.
Također, usaglašeni su stavovi o tekstu Zakona o policijskim službenicima i Zakona o unutrašnjim poslovima Unsko-sanskog kantona, koji su upućeni na razmatranje Skupštini USK.