Pozivamo Vas da se pridružite sastanku “Kafa s vijećnicima” koji će se održati u ponedjeljak, 05.06.2023. godine, s početkom u 09:30 sati, u Salonu za vjenčanja.

Svi zainteresirani građani mogu da se pridruže i podijele svoje prijedloge, sugestije i pitanja koja su važna za unapređenje kvalitete života u Gradu Bihaću.

Ovaj sastanak pruža priliku da se iznesu ideje i raspravi o temama koje su vam bitne.