Pozivaju se mladi sa područja Grada Bihaća, uzrasta od 15 do 30 godina (srednjoškolci/ke, studenti/ce, aktivisti/kinje, voditelji/ke omladinskih organizacija, volonteri/ke u zajednici), spremni za jačanje vlastitih kapaciteta i unapređenje kvalitete života lokalne zajednice da učestvuju na prvom sastanku koji se organizuje u okviru platforme “Dijalog za mlade”, u četvrtak, 04. aprila, 2024. godine sa početkom u 13:00 sati u prostorijama Startup Studio Bihać, ulica Bosanska 4.

Svi zainteresovani se trebaju prijaviti putem linka https://docs.google.com/…/14v2VS5KH0EUi1Zn7nkrp…/edit

Dijalog za mlade je platforma / prostor u okviru kojeg mladi ljudi imaju mogućnost da identifikuju potrebe, probleme i neiskorištene potencijale, te istovremeno ponude inicijative ili rješenja za unapređenje kvalitete vlastitog života i života lokalne zajednice. Ovakav način angažmana mladih direktno utiče na povećanje njihovog učešća u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou, osnažuje ih i osigurava da se u punom kapacitetu iskoristi njihov potencijal. U okviru Dijaloga organizovati će se sastanci sa mladima za identifikaciju pitanja ali i odgovora od vitalnog značaja za njih u lokalnim zajednicama, te će ih ohrabriti da učestvuju u društvenom životu zajednice i bliže sarađuju sa lokalnim vlastima.

Dijalog za mlade je konsultativni mehanizam za aktivno uključivanje mladih u život zajednice, koji se organizuje u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, kojeg finansira Europska unija, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP) u partnerstvu sa Gradom Bihać.