Pozivaju se predstavnici/e omladinskih organizacija i organizacija koje se bave pitanjima mladih sa područja Grada Bihaća, srednjoškolci/ke, studenti/ce, aktivisti/kinje i volonteri/ke u zajednici spremni za unapređenje kvalitete života lokalne zajednice da učestvuju u trećim konsultacijama koje se organizuju u okviru platforme “Dijalog za mlade”, u srijedu, 28. decembra, 2022. godine sa početkom u 18:00h u prostorijama Startup Studio Bihać, ulica Bosanska 4.

Svi zainteresovani se trabaju prijaviti putem linka https://bit.ly/3TgQbxd

U dosadašnjim konsultacijama predložene su sljedeće teme / oblasti djelovanja mladih na području Grada Bihaća:
· Podrška projektima opremanja učionicu / sudnica za izvođenje simuliranih suđenja
· Podrška aktivnostima za uspostavu omladinskog centra / prostora za mlade u Gradu Bihaću
· Podrška osmišljavanju zabavnih sadržaja za mlade
· Organizacija sportskih aktivnosti za mlade sa fokusom na promociju rekreativnih sporta
· Podrška rekonstrukciji i adaptaciji sportskih terena i igrališta za mlade
· Podrška aktivnostima za psihosocijalnu pomoć mladima (preventivni rad)
· Uključivanje mladih u okolišne volonterske aktivnosti
· Zagovaranje za unapređenje praktične nastave na univerzitetu i u srednjim školama
· Zagovaranje za sistemsko unapređenje položaja mladih kroz ispunjavanje obaveza definisanih Zakonom o mladima FBiH
· Organizacija prevoza za mlade iz rubnih područja Grada Bihaća /mobilnost mladih/
· Podrška aktivnostima uređenja javnih prostora / zgrada sa muralima ili umjetničkim djelima

Nakon održanog trećeg ciklusa konsultacija u okviru platforme „Dijalog za mlade“, potvrdit će se prioritetne oblasti i teme podrške mladima te će početkom 2023. godine biti objavljen javni poziv za podršku omladinskim projektima na području Grada Bihaća. Kroz ovaj javni poziv će oganizacije civilnog društva koje imaju iskustva u provedbi projekata za mlade imati priliku predložiti za finansiranje i sprovedbu one inicijative koje su prioritizirane u okviru konsultacija, te one za koje procijene da će moći ohrabriti i angažovati mlade za učešće u životu lokalne zajednice.

Dijalog za mlade je platforma / prostor u okviru kojeg mladi ljudi imaju mogućnost da identifikuju potrebe, probleme i neiskorištene potencijale, te istovremeno ponude inicijative ili rješenja za unapređenje kvalitete vlastitog života i života lokalne zajednice. Ovakav način angažmana mladih direktno utiče na povećanje njihovog učešća u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou, osnažuje ih i osigurava da se u punom kapacitetu iskoristi njihov potencijal. U okviru Dijaloga organizovati će se konsutacije sa mladima za identifikaciju pitanja ali i odgovora od vitalnog značaja za njih u lokalnim zajednicama, te će ih ohrabriti da učestvuju u društvenom životu zajednice i bliže sarađuju sa lokalnim vlastima.

Dijalog za mlade je konsultativni mehanizam za uključivanje mladih u život zajednice. Organizuje se u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, kojeg finansira Europska unija, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP) u partnerstvu sa Gradom Bihać.