Predstavnici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona i organizacije Save the Children za Sjeverozapadni Balkan potpisali su jučer (četvrtak, 23. augusta ) Memorandum o suradnji u oblasti ranog rasta i razvoja djece, a u okviru projekta “Jačanja socijalnog uključivanja- jednako i kvalitetno obrazovanje za podršku uspješnog razvoja djece Sjeverozapadnog Balkana 2016-2018”.

Cilj projekta je omogućiti svoj djeci predškolski odgoj i obrazovanje u godini pred polazak u školu a u skladu sa Okvirnim zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju BiH. U prvoj fazi u školskoj 2018/19. godini planira se otvaranje i opremanje 8 centara i 15 učionica za rani rast i razvoj, a projektom bi u ovoj godini trebalo biti obuhvaćeno 250 djece. Pored toga, planirana je specijalistička obuka za profesionalce koji će primjenjivati Obavezni program. Za ovu intervenciju, Save the Children će osigurati finansijsku podršku u iznosu od 151.000 KM. „Cilj ovog projekta je omogućiti predškolski odgoj svoj djeci, posebno onima koji ne mogu ići u redovne vrtiće, iz socijalno ugroženih porodica, iz romskih porodica ili iz ruralnih odnosno područja udaljenih od grada i gradskih vrtića. Istraživanja su pokazala da djeca koja pohađaju predškolsku nastavu ostvaruju znatno bolje rezultate, a naš je cilj i obaveza da svoj djeci osiguramo jednaka prava, kazao je Ahmed Pjano, diretor Save the children za realizaciju programa za Sjeverozapadni balkan.

Save the Children za sjeverozapadni Balkan već 11 godina podržava pristup kvalitetnom programu ranog rasta i razvoja, doprinoseći kreiranju jednakih mogućnosti za sve dječake i djevojčice predškolskog uzrasta. I narednih će godina podržavati ovaj projekt a planira se da samim projektom bude obuhvaćeno što više djece.

„U projektu ce raditi nastavnici razredne nastave koji su sada na spiskovima tehnološkog viška. Tako da ćemo ovim projektom rješavati i njihov status. Djeca ce dobiti neophodno znanje za polazak u školu, socijalizaciju i navikavanje na školske obaveze, a roditelji ce sigurno biti sretni kada vide kako njihova djeca stiču nove prijatelje i nova znanja. Dakle korist od samog projekta je višestruka. Centre smo rasporedili po školama području cijelog Unsko-sanskog kantona tako da obuhvatimo što više djece iz područja udaljenih od grada, kazala je Albijana Trnavci, sekretar Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona.

Tokom septembra počet će obuka nastavnika i opremanje učionica po školama a sredstva za nabavku opreme osigurao je Save the children. Nastava ce se održavati od februara do juna naredne godine u posebno opremljenim učionicama po školama. Trajat će tri sata četiri puta sedmično, odnosno svako dijete mora proći minimalno 150 sati nastave u predškolskom odgoju i obrazovanju.