Strategija ima za cilj unapređenje razvojnog potencijala odgojno-obrazovnih ustanova, osiguranje cjelokupnog sistema podrške djeci sa poteškoćama u razvoju i njihovim porodicama, te sistemsko osiguranje kvalitetnog odgoja i obrazovanja.

Strategija za uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju u obrazovanje u Unsko-sanskom kantonu predstavljena je danas u Bihaću.Prema ovom dokumentu istinska socijalna inkluzija djete sa poteškoćama u razvoju ne tretira kao problem , već kao potencijal.Dugogodišnji partneri u projektu su Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK i organizacija Save the Children.Strategija ima za cilj unapređenje razvojnog potencijala odgojno-obrazovnih ustanova, osiguranje cjelokupnog sistema podrške djeci sa poteškoćama u razvoju i njihovim porodicama, te sistemsko osiguranje kvalitetnog odgoja i obrazovanja.

Iako je inkluziju u obrazovnu praksu Okvirni zakon u obrazovanju uveo je 2004.godine ali se još uvijek smo na samom početku u osiguravanju kvaliteta inkluzivnog obrazovanja, istakla je Andrea Žeravica, direktorica međunarodne organizacije Save the Children.

U izradu Strategije i procesa javnih konsultacija bilo je uključeno više od 600 relevantnih profesionalaca i praktičara iz javnih institucija i organizacija civilnog društva USK. Prema riječima Adnana Krese savjetnika za inkluzivno obrazovanje u Kantonalnom ministarstvu obrazovanja u planu je da USK bude prvo područje u Bosni i Hercegovini koji će na jedan sistematičan način pokrenuti oblast na funkcionalan put koji u prethodnih jedanaest godina uglavnom stagnira.

Prema planu ovaj dokument bi se u narednih sedam godina trebao u potpunosti implemenirati u obrazovni sistem kantona.U međuvremenu morali bi se ojačati kapaciteti nastavno-odgojnog osoblja i ključnih stručnjaka za rad i podučavanje djece sa poteškoćama u razvoju te tehnički kapaciteti školskih i predškolskih ustanova.

//RTVUSK.BA