U sklopu posjete Bosni i Hercegovini predstavnici Evropske komisije, iz Generalne direkcije za susjedstvo i pregovore o proširenju ( DG NEAR), boravili su danas u Bihaću gdje su razgovarali sa Mustafom Ružnićem, premijerom, i po ovlaštenju Vlade USK, ministrom unutrašnjih poslova i Hazimom Kapićem, ministrom zdravstva i socijalne politike.

U delegaciji Evropske komisije su bili Michela Matuella, rukovodilac odjela za BiH, i gospodin Alberto Cammarata, koordinator politike europskih integracija za BiH, kao i predstavnici Delegacije Evropske unije u BiH.

Nakon sveobuhvatnog uvida u situaciju na području BiH i najpogođenijeg krizom Unsko-sanskog kantona te aktivnosti koje su u zadnjih mjesec dana provedene u cilju rješavanja problema uzrokovanih migrantskom krizom, predstavnici EK potvrdili su podršku vlastima BiH za jačanje kapaciteta zemlje u upravljanju migracijama i objezbeđivanje adekvatnog smještaja i osnovnih usluga, pružanje obrazovanja i poboljšanje humanitarne situacije na terenu.

Premijer Ružnić je prezentovao trenutno stanje, nakon uspostavljanja jake koordinacije svih institucija i uvezivanja svih nivoa vlasti i međunarodnih organizacija uključenih u rješavanje ove krize, što je dalo rezultate na području ovog Kantona u smislu osiguravanja boljeg smještaja i humanog pristupa migrantima te normalizaciji života u gradovima koji su se našli na migrantskoj ruti.

Članovi delegacije kazali su da su i na sastancima sa predstavnicima državne vlasti istakli nužnost operativne koordinacije rada, na primjeru kako je bila organizirana za vrijeme poplava u BiH.

Predstavnici USK informisani su danas da je, nakon konsultacija o potrebama kantonalnog nivoa za proces upravljanja migracijama, planirana finansijska pomoć za Kantonalnu bolnicu u Bihaću i MUP USK, i to 100 000 KM za KB Bihać i 80 000 KM za MUP USK.

Kroz dalju saradnju koordiniraće se i praćenje i evaluacija sprovođenja programa pomoći koje je EU stavila na raspolaganje za rješavanje problema migrantske krize u BiH.