Sanja Mujakić, ministrica pravosuđa i uprave u Vladi Unsko-sanskog kantona, sa saradnicima organizovala je danas u Bihaću radni sastanak sa predstavnicima Agencije za državnu službu Federacije BiH, na čelu sa direktorom Refikom Begićem.

Na sastanku, kojem je prisutan i bio premijer USK Mustafa Ružnić, tema je bila unaprjeđenje sistema državne službe, analizirani su primjeri prakse u ovoj oblasti i razmijenjene informacije koje se odnose na postojeći zakonodavni okvir službeničkog sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine i primjenu dokumenta „Politika upravljanja ljudskim resursima u državnoj službi Federacije BiH” koji okvirno postavlja ciljeve razvoja državne službe u narednom periodu. Akcent je stavljen na potrebu ujednačavanja praksi u oblasti upravljanja i razvoja ljudskih resursa te ulogu kantona u procesu harmonizacije propisa i ujednačavanju praksi u oblasti upravljanja i razvoja ljudskih resursa u organima državne službe.

Premijer Ružnić i ministrica pravosuđa i uprave Mujakić istakli su da Vlada ovog Kantona zagovara principe efikasnosti državne uprave koja mora biti podignuta na najviši nivo, te Agencija može računati na potpunu podršku i saradnju USK u aktivnostima na izradi kvalitetnijih rješenja koja će unaprijediti sistem državne službe kao i u izvršavanju dijela preuzetih obaveza Bosne i Hercegovine na putu evropskih integracija.