Podružnica “Elektrodistribucije” Bihać obaviještava kupce da će zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima, doći do prekida u isporuci električne energije u poslovnim jedinicama prema slijedećem rasporedu:

CAZIN

Dana 12.01.2022. godine

Od 09:00 do 11:00 sati trafopodručja Herića Brdo, Polje 1 i 2, Polje Vodovod, Čataci, Glogovac 1 i 2, Brezik, Selimovići, Silići 1 i 2, Klen

SANSKI MOST

Dana 13.01.2022. godine

Od 09:00 do 09:30 i 15:00 do 15:30 sati povremeno će biti kupci u ulici Prijedorska od Vatrogasnog doma do raskrsnice sa ulicom Hasana Kikića,Vatrogasni dom,Srednja-mješovita škola,Sportska dvorana, stambeno-poslovni objekti uz sportsku dvoranu.

BUŽIM

Dana 13.01.2022. godine

Od 09:30 do 10:00 i 13:30 do 14:00 sati trafopodručja Aleševići 1 i 2, Bezi, Ćosići, Brestovac, Betonara, Vodovod Mušići, Eminići, Abdići, Vodovod Lubarda, Tabakovići, Pašin Brod 1 i 2, Malovan, Lipa, Ćukovo, Bare, Elkasova Rijeka -Škola, Hilići, Varoška rijeka Škola, Dančilovac, Aldžići, Kudelići, Lubarda 1 i 2 i Veladžići od 10:00 do 14:00 sati trafopodručja Vodovod Lubarda, Tabakovići, Pašin Brod 1 i 2, Malovan, Mrcelji 3, Lipa, Ćukovo, Bare, Elkasova Rijeka -Škola, Hilići od 10:00 do 14:00 sati trafopodručja kratkotrajno isključenje od pola sata za kupce trafopodručja Aldžići

Za sve informacije kupci se mogu obratiti Službi za odnose sa javnošću i informisanje kupaca za područje USK-a na broj besplatnog telefona 080 020 134.