Premijer Unsko-sanskog kantona Nijaz Hušić razgovarao je danas sa predstavnicima Crvenog križa Unsko-sanskog kantona.

Husein Kličić, predsjednik Crvenog križa USK informisao je premijera o projektima koje CK USK realizira kako bi pomagali ljudima koji su u stanju socijalne potrebe te kontinuiranim aktivnostima koje zahtijeva pripravnost za reagovanje u kriznim situacijama te ulozi

Crvenog križa Bosne i Hercegovine u humanitarnom odgovoru na migrantsku krizu.

Premijer Hušić čestitao je aktivistima CK USK na predanosti humanitarnom radu i profesionalnom angažmanu u situacijama koje zahtijevaju hitno reagovanje i organizovanje pružanja pomoći stanovništvu.