U ovogodišnji a predloženi Budžet USK-a koji je planiran u visini od oko 275 miliona maraka, uključen je i novac koji je transferiran sa nivoa FBiH.

Međutim, to nije poklon već kreditno zaduženje kod MMF-a, a koje ćemo morati vraćati. U Budžetu je predviđeno 4,5 miliona maraka samo za Ministarstvo obrazovanja, i to u infrastrukturne projekte poput dovršavanja i izgradnje novih školskih i pomoćnih objekata. Za sport je predviđeno 1,2 miliona, za digitalizaciju također 1,2 miliona maraka, itd…

Skupština USK-a nije blagovremeno usvojila ni Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i to je razlog zašto kasni plata za 2 hiljade radnika zaposlenih u zdravstvu. Iako se radi o finansijskoj obavezi napravljenoj u prethodnoj godini, bez usvajanja Finansijskog plana ZZO zdravstvenim radnicima ne može biti isplaćena plata, potvrdio je premijer Ružnić.

Premijer Ružnić je ipak optimističan, očekuje da neće biti skupljanja jeftinih političkih poena kada je riječ o egzistencijalnim pitanjima, a riječ je o plati zdravstvenih radnika, ali i svih budžetskih korisnika.

Kompletan intervju premijera Ružnića u emisiji Dnevnik PLUS, RTVUSK, pogledajte u nastavku: