U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Na 42. sjednici premijer Husein Rošić i članovi Vlade razmatrali su nekoliko materijala iz oblasti zdravstva i socijalne politike.

Prihvaćena su mišljena Ministarstva rada i socijalne politike na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu te na Prednacrt Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova te utvrđen Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Prijedlog Protokola o vođenju pregovora radi zaključivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika doktora medicine i doktora stomatologa u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Na današnjoj sjednici razmatran je Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja USK za 2017.godinu koji je prezentovao Almin Handanagić, direktor ZZO USK.

Ukupni prihodi za 2017. godinu pranirani su u 93.295.387,57 KM, ukupni rashodi 93.285.946,25KM a sredstva rezervi 9.441.32 KM.

Finansijski plan ZZO USK upućen je Skupštini Kantona na razmatranje s preporukom resornog ministra Dženisa Šabulića da se Skupština USK očituje o planiranju prihoda Zavoda, posebno u dijelu koji se odnosi na radnu taksu, odnosno prihode od participiranja osiguranih lica u lijekovima od jedne KM, a koji su planirani u visini od 1.229.700 na osnovu planirane potrošnje lijekova .

Članovi izvršne vlasti USK dali su danas i saglasnost na niz odgovora na nadležna pitanja iz Upitnika Evropske komisije, iz nadležnosti Kantona, a koje pripremaju ovlašteni koordinatori.