Nakon što je Skupština Unsko-sanskog kantona potvrdila imenovanje novog saziva Vlade Unsko-sanskog kantona premijer Mustafa Ružnić sazvao je danas i konstituirajuću sjednicu Vlade Kantona.

Članove novog saziva Vlade, premijer je informisao je o aktivnostima koje su u toku i programskim ciljevima a prioritet je finalizacija Budžeta.

Na konstituirajućoj sjednici Vlade Unsko-sanskog kantona premijer i resorni ministri jednoglasno su prihvatili Prijedlog Rješenja o imenovanju komisije za administrativna pitanja.