Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona primio je danas predstavnike novog osoblja LOT tima EUFOR-a, koji je stacioniran u Cazinu.

Premijer USK poželio im je dobrodošlicu te kazao da su susreti sa predstavnicima međunarodnih organizacija redovne aktivnosti radi unaprijeđenja saradnje i komunikacije sa predstavnicima međunarodnih misija u Bosni i Hercegovini uključujući i pripadnike LOT tima koji su direktna veza EUFOR-a sa lokalnim zajednicama i vlastima.

Razgovarali su o aktuelnoj situciji u Bosni i Hercegovini, s naglaskom na područje ovog federalnog kantona i angažmanu snaga EUFOR-a na području naše države.