Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona primio je danas predstavnike LOT tima EUFOR-a, koji je stacioniran u Cazinu. Razgovarali su o aktuelnoj situciji u Bosni i Hercegovini i pojačavanju prisustva snaga EUFOR-a na području naše države te o sveukupnoj situaciji na području USK.

Sastanak je organizovan u sklopu aktivnosti redovne saradnje i komunikacije sa predstavnicima misije EUFOR-a u Bosni i Hercegovini.