Premijer USK o finansijskoj stabilnosti i koncesijama

U Bihaću je danas održana 20.sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona.
Najviše pažnje članovi izvršne vlasti Kantona posvetili su materijalima iz resora finansija. Utvrđen je Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupka kratkoronočnog kreditnog zaduženja po transakcijskom računu (overdraft).
– Okvirni kredit po transakcijskom računu – overdraft je najracionalniji oblik kratkoročnog kredita koji je u potpunosti prilagođen potrebama klijenta. Namjena kredita bi bila premošćivanje kratkoročnih vremenskih neusklađenosti izmedu priliva i odliva, tj. kredit za tekuću likvidnost, u narednoj fiskalnoj godini, koji bi se koristio preko transakcijskog računa kao dopušteno prekoračenje, obrazložio je ministar finansija Salih Dedić.

Prijedlog je upućen Skupštini USK u dalju proceduru.

Prihvaćen je i prijedlog ministra finansija o privremenim mjerama za uravnoteženje budžeta.Ministarstvo finansija je, analizirajući stanje u budžetu Unsko-sanskog kantona za period od 01.01.-30.09.2016.godine, utvrdilo da je ostvarenje prihoda i primitaka u odnosu na planirane manje za 14,28 %. Također, izvjesno je da pozajmica od viših nivoa vlasti neće biti realizovana, pa se očekuje da će ukupni prihodi i primici budžeta biti umanjeni. Budžetskim
korisnicima nije dozvoljeno da stvaraju obaveze, odnosno rashode ili opterećenje budžetskih pozicija, ako nisu odobreni u okviru iznosa alociranog za tog korisnika u tekućem mjesecu, pri tom su obavezani da vode računa o smanjenju troškova, izuzev izdataka plata i naknada zaposlenih radnika.

– Moram čestitati ministru finansija koji je napravio realne projekcije koje će nas dovesti do toga da se Kanton, u određenom vremenskom periodu, riješi deficita . Pokazali smo da se može uspostaviti finansijska disciplina i ova Vlada sustiže izvršavati sve naslijeđene dugove. Uskoro ćemo izaći sa prijedlogom rebalansa budžeta, jer budžet nije bio realno planiran ali naglašavam da se neće posezati za smanjivanjem ličnih primanja radnika, kazao je premijer USK Husein Rošić.
Vlada Kantona danas je utvrdila i prijedlog odluke o dodjeli koncesije privednom društvu,,RIZ-KRAJINA“ Bihać, a uskoro će uslijediti i zaključivanje niza sličnih ugovora čime će se uvesti u red u oblast koncesija i povećati prihodovna strana budžeta od koncesionih naknada za korištenje dobara, rečeno je na današnjoj sjednici Vlade USK.