dr. Alma Oračević, najmlađa žena sa zvanjem doktora iz oblasti telekomunikacija, danas posjetila Premijera USK-a

s7fs8df7sfsdf

Dr.sc. Alma Oračević, student generacije Tehničkog Fakulteta Univerziteta u Bihaću, u toku izrade doktorske disertacije je više puta ponosno predstavljala BiH na prestižnim međunarodnim naučnim konferencijama širom svijeta.

Ova ponosna titula čini je prvim stručnjakom ovog nivoa iz oblasti telekomunikacija na području USK-a, te vjerovatno najmlađom ženskom osobom koja je doktorirala u oblasti elektrotehnike u BiH.