Sektor kriminalističke policije MUP-a USK-a Bihać zaprimio je više prijava koji se odnose na prevare sa bankovnim karticama u kojima su oštećeni građani nepoznatim licima na njihov zahtjev putem društvenih mreža (facebook, instagram, twitter i dr.) ili aplikacija koje omogućuju kontakt pozivom (viber, messenger i dr.) dali podatke svojih bankovnih kartica nakon čega je sa tim podacima nepoznato lice obavilo online transakciju sa njihovih tekućih računa otvorenih kod banaka (izvršilo online kupovinu ili online klađenje).

S obzirom da niti jedna banka kao niti druga pravna lica od građana putem telefona ili društvenih mreža ne traži podatke sa njihovih kartica, upozoravamo građane Unsko-sanskog kantona o slijedećem:

  • da ukoliko bi zaprimili poruku putem društvenih mreža da su dobitinici nekakvih nagrada (poklon bon ili bilo kakva druga nagrada) ne nasijedaju na takve poruke ili pozive i da tim licima koji se lažno predstavljaju da su službenici banaka ne daju podatke sa svojih bankovnih kartica ili bilo koje druge svoje podatke, te da to odmah podnesu prijave u najbližoj policijskoj stanici.
  • da zaštite tri broja koja se nalaze sa druge strane bankovne kartice koji isključivo služe samo za autorizaciju prilikom online kupovine ili drugog vida omogućavanja online transakcija sa njihovih tekućih računa i na taj način onemoguće prevarante u njihovim namjerama.
  • prilikom obavljanja kupovine proizvoda putem interneta, da se prvo dobro informišu o trgovcu koji vrši takvu prodaju, te da unosom podataka sa svoje bankovne kartice na određenim web mjestima, a za koje dobiju link od prevaranta ne mogu primiti novčana sredstva već na taj način samo daju svoje podatke.

Također, u zadnje vrijeme je policija Unsko-sanskog kantona zaprimila veći broj prijava koji se odnosi na elektroničku poštu u kojoj primatelj zaprimi navodno sudski poziv.

S tim u vezi moramo naglasiti i upoznati građane Unsko-sanskog kantona da sudski i drugi službeni dopisi ne šalju se putem elektronske pošte nego pismenim putem, kako bi sud i druge ustanove imali informaciju o zaprimanju poziva, tako da je na osnovu toga moguće zaključiti da se radi o lažnom pozivu, odnosno lažnoj elektronskoj pošti. Sugerišemo građane da ukoliko zaprime takav vid elektroničke pošte, potrebno je da odmah istu obrišu i skeniraju svoj uređaj antivirusnim softverom.