Obuka u Bihaću: Prevencija korupcije i koordinacija borbe protiv korupcije

vladausk.ba

Danas je u Bihaću održana obuku na temu „Izrada i provođenje planova integriteta u institucijama u BiH“, koju su organizovali Radno tijelo Vlade Unsko-sanskog kantona za borbu protiv korupcije i Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine (APIK).

Akcionim planom za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije Unsko – sanskog kantona 2017. – 2019., kao jedan od strateških ciljeva predviđena je aktivnost donošenja planova integriteta u svim javnim institucijama u Unsko-sanskom kantonu.

Svrha Plana integriteta je uspostavljanje mehanizma koji će osigurati učinkovito i efektivno funkcionisanje institucije, u cilju održavanja i poboljšanja integriteta, transparentnosti i profesionalne etike, kojim se utvrđuju, smanjuju, uklanjaju i spriječavaju mogućnosti nastanka i razvoja nepravilnosti u radu, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i koruptivnih ponašanja i korupcije.

– U cilju kvalitetnije izrade planova integriteta organizovana je današnja obuka za kordinatore organa državne službe, javnih ustanova i poduzeća na području ovog Kantona da poduzmu korake u izradi plana integriteta koji je savremena metoda za stvaranje pravne, etičke i profesionalne kvalitete rada u javnim institucijama i sastoji se od: analize podložnosti institucija koruptivnim pojavama, utvrđivanja najpodložnijih djelatnosti na korupciju – procjena rizika i preventivnih mjera za smanjenje mogućnosti nastanka koruptivnih pojava, kazao je Hasim Šabotić, direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH (APIK).0

Zadnje diskusije / FORUM

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...