Koordinacioni odbor za praćenje Gender akcionog plana (GAP) Unsko-sanskog kantona za period 2022.- 2025.godine danas je u Bihaću organizirao prezentaciju ovog strateškog dokumenta čiju je izradu pokrenula Vlada Unsko-sanskog kantona, po zaprimljenoj incijativi Ilde Alibegović, zastupnice u Skupštini USK.

Gender akcioni plan Unsko-sanskog kantona je strateško-planski dokument koji će svojom implementacijom poticati budući rast i razvoj zajednice, te unaprijediti ravnopravnost spolova u zajednici, a usklađen je sa odgovarajućim strateškim dokumentima i politikama koje se odnose na rapravnost spolova i to sa Zakonom o ravnopravnosti spolova Bosne i Hercegovine, Gender akcionim planom BiH (2018.-2022.), kao i sa drugim strategijama na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou. U ime Gender centra FBiH, koji je pružio stručnu pomoć kod izrade GAP-a USK, prisutne je putem zoom aplikacije pozdravila Lejla Hodovic i najavila daljnju suradnju kod praćenja implementacije, a GAP USK za period 2022.-2025. godine i ciljeve unaprijeđenja stanja ravnopravnosti spolova na području Unsko-sanskog kantona, prezentirala je Fatima Šušnjar, predsjednica Koordinacionog odbora dok je primjere pozitivne prakse predstavila dr. sc. Jasmina Bešlagić, Koordinatorica Centra za ravnopravnost spolova Univerziteta u Bihaću.

Prisutne je pozdravio i premijer USK Mustafa Ružnić koji je istaknuo angažirani rad u pripremi GAP-a članova Koordinacionog odbora za ravnopravnost spolova USK i predstavnika nevladinih organizacija: „Žene sa Une“ , „Glas žene“, „Mreže policijskih službenica“, Komisije za pravdu, ljudska prava, građanske slobode i jednakopravnost i OSCE te naglasio da će Vlada Kantona i nadalje, kroz planiranje realizacije projekata u Budžetu USK, voditi računa da podiže stepen osjetljivosti za unapređenje trenutnog stanja po pitanju rodne ravnopravnosti.

Prezentacija GAP- a USK bila je i prilika za razgovor o predstojećim aktivnostima kojima će biti obilježavani datumi od značaja za ravnopravnost spolova.