Vlada FBiH u utorak je na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća FBiH socijalnim partnerima prezentirala radnu verziju zakona o doprinosima i zakona o porezu na dohodak.

Poreznu reformu osim vlasti FBiH u regionu trenutno provodi i Vlada Hrvatske. Za razliku od hrvatskih vlasti koje su svoje namjere prezentirale građanima, Vlada FBiH još uvijek nije javnosti predstavila svoj plan poreske reforme.

Klix.ba je imao uvid u radnu verziju ova dva zakona i osnovni zaključak koji se nameće nakon analize jeste da nema poreznog rasterećenja niti za poslodavce niti za radnike, posebno one u realnom sektoru koji imaju najniže plate. Ako budu usvojeni predloženi zakoni, doći će do novog udara na poslodavce ili radnike.

Krenimo od doprinosa na dohodak. Prema važećem rješenju, doprinosi na dohodak se dijele na one koji idu na teret poslodavca i one koji idu na teret radnika. Tako na teret radnika ide 17 posto za PIO, 13,5 posto za zdravstvo i doprinos za zapošljavanje 1,5 posto. Na teret poslodavca ide 6 posto za PIO, 4 posto za zdravstvo, 0,5 posto za zapošljavanje. Ukupno, poslodavac i radnik sada državi na ime doprinosa izdvajaju 41,5 posto na osnovicu plate.

Prema novom prijedlogu Vlade FBiH, porezni obveznik na ime doprinosa za PIO izdvaja 18,5 posto, za zdravstvo 13,5 i za nezaposlenost 1 posto. Dakle, ukupno bi se na ime doprinosa izdvajalo 33 posto, što bi nominalno predstavljalo smanjenje od oko 10 posto.

Međutim, osnovica na koju se obračunavaju doprinosi prema novom prijedlogu je promijenjena, tako da se doprinosi plaćaju i na topli obrok, regres i prijevoz.

Pojasnimo na konkretnom primjeru.

Ako sada imate bruto platu u iznosu od 885 KM državi na ime doprinosa vi i vaš poslodavac dajete 367 KM, tako da vam neto plata iznosi 610, a na tu platu primite i topli obrok oko 180 KM (22 radna dana po 8KM) te naknadu za prijevoz od 50 KM. Vaša neto plata, kad se sve sabere, iznosi 840 KM.

Prema novom prijedlogu osnovica za uplatu se uvećeva za visinu vašeg toplog obroka i prijevoza pa umjesto 885 KM sada iznosi 1.115 KM. Kada odbijete doprinose koji prema prijedlogu iznose 33 posto, državi ćete uplatiti 367,7 KM. Sada vaša plata iznosi 748 KM i niža je za skoro 100 KM.

O čemu se radi? Kako za Klix.ba kaže savjetnik premijera Fadila Novalića Goran Miraščić, prijedlog ima neutralan efekt u početku, ali ne može imati neutralan efekt u konačnici za sve.

Da bi oporezivanje toplog obroka i naknade za prijevoz imalo neutralan efekt za poslodavce i radnike, Vlada FBiH bi doprinose morala smanjiti ne na 33 posto, već na 26 posto. Prema trenutnom prijedlogu, država ubire isti iznos, ali su na gubitku poslodavac koji mora povećati bruto platu ili radnik koji mora pristati na smanjenje neto plate.

Ovaj prijedlog može odgovarati samo poslodavcima koji već sada isplaćuju manji topli obrok i naknadu za prijevoz, tvrdi savjetnik Miraščić koji kaže da su to oni koji sada ove naknade isplaćuju “u realnim okvirima”. Na konkretnom primjeru, ako pored bruto plate od 885 KM poslodavac radniku isplaćuje topli obrok od 50 KM i naknadu za prijevoz od 50 KM, radnik na kraju mjeseca dobije 700 KM. Prema novom prijedlogu oporezivanja, radnik bi na kraju dobio 660 KM, što ponovo znači da mu novi zakon ne ide u korist.

Istina, postoje i primjeri gdje novi zakon znači rasterećenje poslodavaca i poboljšanje statusa radnika. Ako imate bruto platu minimalno 1.200 KM, sada za doprinose izdvajate 498 KM pa sa toplim obrokom i putnim troškovima imate neto platu u iznosu od 932 KM. Prema novom prijedlogu, vaša osnovica za oporezivanje iznosit će 1.400 KM, za doprinose ćete po stopi od 33 posto izdvajati 462 KM, tako da će vam neto plata biti 938 KM. U ovom slučaju novi prijedlog Vlade FBiH za vas ima neutralan efekt. Što višu bruto platu imate novi prijedlog Vlade FBiH vam više odgovara.

Nažalost, većina zaposlenih u FBiH, posebno onih u realnom sektoru, ima plate koje su niže od 1.200 KM bruto.

Osnovica za porez na dohodak će uključivati i topli obrok, regres i naknadu za prijevoz

Što se tiče poreza na dohodak, on trenutno iznosi 10 posto i plaća se na neto iznos plate, pri čemu je osnovica od 300 KM neoporeziva. Neoporeziva osnovica se uvećava ako zaposleni izdržava djecu ili bračnog partnera. Trenutno u neto platu nisu uračunati topli obrok, prijevoz i regres.

Prema novom prijedlogu, osnovica je neto plata u koju su uračunati i topli obrok, regres i naknada za prijevoz. Osnovica se sa 300 KM povećava na 600 KM, a stopa oporezivanja sa 10 na 12 posto.

Ponovo pojasnimo na primjeru.

Ako je vaša bruto plata sada 885 KM, vaša neto plata iznosi 611 KM. Od tih 611 KM se oduzima sadašnja neoporeziva osnovica koja iznosi 300 KM pa porez na dohodak plaćate na ukupno 311 KM, tako da trenutno porez koji plaćate iznosi 31 KM.

Prema novom prijedlogu, vaša neto plata, odnosno osnovica koja se oporezuje (plata, topli obrok, naknada za prijevoz) iznosi 748 KM. Kada oduzmete neoporezivi dio koji iznosi 600 KM, državi plaćate porez od 12 posto na iznos od 148 KM, što u konačnici iznosi 17 KM.

No, ako imate ista primanja, ali izdržavate naprimjer jedno dijete i supružnika, prema trenutnom zakonu plaćate samo 1 KM poreza na dohodak, dok bi prema novom prijedlogu plaćali 17 KM.

Selvedin Šatorović, zamjenik predsjednika Saveza samostalnih sindikata FBiH, kaže da je u radnoj verziji zakona neprihvatljivo da se ukidaju dodatne olakšice za radnike koji izdržavaju djecu i bračnog partnera, kao i da je neprihvatljivo da se po jednakoj osnovici oporezuje plata od 600 KM kao i od 6.000 KM.

Radne verzije zakona odbili su i poslodavci i sindikati na jučerašnjoj sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća.

/klix.ba