Obavještavaju se građani da će zbog izgradnje kanalizacije u okviru „Projekta odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda“ u periodu od 11. do 30. 11. 2016. godine doći do privremene obustave saobraćaja u Ulici Vazduhoplovne grupe.

Obilazni pravci u toku izvođenja radova su ulicama Mehmedalije Maka Dizdara, 5. korpusa, Ešrefa Kovačevića, Sarajevska, AVNOJ-a i Harmanska.