Biotehnički fakultet u Bihaću danas je upriličio prezentaciju rezultata projekta pod nazivom „Uticaj načina izolacije bioloških aktivnih tvari biljaka na funkcionalnu aktivnost biljnih pripravaka“. Projekt se implementira u saradnji sa Prirodno-matematičkim fakultetom Univerziteta u Banjaluci, a sufinansiralo ga je Federalno ministarstvo za nauku sa 8.000 maraka.

Radi se o naučno-istraživačkom projektu Biotehničkog fakulteta u Bihaću, koji se uklapa u koncept razvoja botaničkih suplemenata hrane i farmaceutskih preparata. Riječ je o izazovnom i kompleksnom procesu, koji zahtijeva multidisciplinarni pristup i stroge regulatorne standarde. Profesor Halid Makić kao voditelj projekta i profesorica Aida Džaferović, prodekan za nastavu Biotehničkog fakulteta, naglašavaju ciljeve istraživanja, kao i značaj ovog projekta.

Prezentaciji je pored brojnih učesnika, prisustvovao i rektor Univerziteta u Bihaću Atif Hodžić, koji je govorio o značaju naučno-istraživačkog rada za sve ovdašnje visokoškolske ustanove, kao i o podršci kolegicama i kolegama koji predano rade na razvoju projektnih ideja. Upravo iz tih motiva za nadati se da će podrška naučno-istraživačkom radu iz godine u godinu biti sve veća, te da će svi nivoi vlasti u našoj zemlji, shvatiti njegovu važnost i značaj.

Izvor: rtvusk