Nedžad Kudelić, savjetnik premijera USK razgovarao je danas sa učesnicima peograma za mlade poslovne ljude, koji realizir Privredna komora Unsko-sanskog kantona u suradnji sa Kongresom Bošnjaka Sjeverne Amerike i Privrednom komorom Naples Florida iz SAD. Program za mlade poslovne ljude “Novi lideri Unsko-sanskog kantona” se realizira u suradnji sa institucijama i organizacijama Unsko-sanskog kantona. Ideja je potekla od sličnog programa koji Privredna komora Naples iz Floride, SAD uspješna organizira duže od 40 godina.

„Novi lideri Unsko-sanskog kantona” je posebno osmišljen program prepoznavanja i umrežavanja novih liderskih snaga Unsko-sanskog kantona. Polaznici ovog programa su mladi i perspektivni zaposlenici iz javnog i privatnog sektora u dobi od 21 do 40 godina, koji će se pobliže upoznati sa organizacijom, poslovanjem i funkcioniranjem najvažnijih institucija i organizacija Unsko-sanskog kantona. Od polaznika se očekuje da stečeno znanje, informacije i konekcije ostvarene u ovom Programu koriste za dobrobit cijele naše zajednice, ističu u PK USK.

Savjetnik Kudelić sa polaznicima je podijelio informacije o organizaciji i funkcioniranju kantonalnih i lokainih izvršnih vlasti i povezivanju sa realnim sektorom.