Radna grupa za izradu novog teksta Zakona o koncesijama Unsko-sanskog kantona, kojom predsjedava Samra Mehić, ministrica privrede u Vladi USK, nakon tri dana radnog zasjedanja, završila je radnu verziju teksta.

U proces izrade novog teksta Zakona o koncesijama krenulo se jer su uočeni nedostaci u praktičnoj primjeni postojećeg zakona, ističu u Ministarstvu privrede.