Delegacija Vlade Federacije BiH predvođena premijerom Fadilom Novalićem boravi u radnoj posjeti Unsko-sanskom kantonu, a u Bihaću su razgovarali sa predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti Kantona.

Na radnom sastanku sa premijerom USK Mustafom Ružnićem i ministrom za građenje Senadom Dizdarićem te predsjedavajućim Skupštine Jasminom Musićem i zastupnikom Aganom Bunićem, razgovaralo se o implementaciji razvojnih projekata iz oblasti saobraćajne infrastrukture, poticanju finalizacije proizvodnje u poljoprivredno – prehrambenoj proizvodnji te o mogućnosti relokacije dijela kapaciteta namjenske industrije na područje USK.

Među prioritetnim projektima za područje USK iz oblasti saobraćajne infrastrukture, u ovoj godini, biće izgradnja brze ceste Bihać – Cazin – Kladuša – Republika Hrvatska, dionica Bihać – Cazin za koji su u budžetu Federacije BiH planirana značajna sredstva, a projektne aktivnosti teku dogovorenom dinamikom što je potvrdio i direktor JP Autoceste Federacije BiH Elmedin Voloder, koji je bio prisutan na današnjem sastanku.

-Trasa brze ceste bit će ugrađena u Prostorni plan Unsko-sanskog kantona koji bi, nakon toga, mogao biti usvojen u roku naredna dva mjeseca, čime bi se stekli uslovi da se odmah krene u izradu projekta i eksproprijaciju zemljišta, kaže premijer USK Ružnić.
Premijer Federacije kazao je da je Vlada FBiH spremna da podrži projekte investicija u prerađivačke kapacitete poljoprivredno – prehrambenih proizvoda u cilju oživljavanja sektora prehrambene industrije na području USK koji već zauzima značajno mjesto u poljoprivrednoj proizvodnji Federacije BiH.

U razgovoru o relokaciji dijela pogona namjenske industrije u Unsko-sanski kanton predstavnici vlada oba nivoa vlasti saglasni su da Unsko-sanski kanton ima potencijal da razvija ovu granu industrije a što bi bio i značajan korak u sveukupnom razvoju privrede ovog dijela BiH.