Ministar zdravstva, rada i socijalne politike Ibrahim Kajtazović i ministar finansija Zikrija Duraković, održali radni sastanak sa direktorom i predsjednikom Upravnog odbora Socijalno-pedagoške životne zajednice Bihać

Ibrahim Kajtazovi / Ministar zdravstva, rada i socijalne politike
Muhamed Hadzipasic / Direktor Socijalno-pedagoške životne zajednice Bihać