Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona primio je danas Huseina Kličića, predsjednika Crvenog križa USK sa saradnicima i neovisnim evaluatorom IFRC Predragom Rafailovićem, a razgovarali su o sveukupnoj situaciji na području ovog Kantona s aspekta ilegalnih migracija u posljednjih tri godine.

U sveobuhvatnom informativnom izlaganju premijer Ružnić je istaknuo da je migrantska kriza u BiH dovedena trenutno pod kontrolu ali tek nakon što je USK duže od dvije godine sam nosio teret migracija u BiH i zahtijevao uspostavljanje jake državne koordinacije te sistemsko rješavanje problema kako bi kako bi humanitarna, sigurnosna i zdravstveno-epidemiološka situacija ostala pod kontrolom.

USK, rečeno je, posebno je vodio računa o zaštiti ranjivih kategorija a posebno djece u pokretu te je upravo model uključivanja djece u pokretu u sistem obrazovanja, razvijen u USK, primjer koji može uspješno biti primjenjivan i u drugim područjima.

Sistem koordiniranog upravljanja migrantskom krizom bio je preduvjet za rješavanje problema, kazao je premijer USK te ukazao na značajnu ulogu Crvenog križa u procesu upravljanja migracijama ali i na potrebu prepoznavanja važnosti daljeg jačanja ove organizacije.