U razgovoru sa EUFOR LOT timom gradonačelnik Fazlić istakao je da je u proteklih godinu dana gradska administracija kroz javan i transparentan rad stabilizirala financijsko stanje u Gradu Bihaću, dodavši da će u narednom periodu fokus rada biti na reformi javne uprave.