U prostorijama Rektorata Univerziteta u Bihaću danas je prezentiran projekt ‘INSTREAM’. Projekt ima za cilj da omogući akademske razmjene između visokoškolskih institucija u BiH, te osigura nesmetano istraživačku mobilnost studenata. Glavni aplikant projekta je ‘Internacionalni Burch Univerzitet’, dok su partneri bihaćki, mostarski te Univerzitet u Istočnom Sarajevu…

BIHAĆ, 21. novembra – Studenti visokoškolskih ustanova u BiH vrlo često na svojim matičnim univerzitetima nemaju dovoljno mogućnosti da izaberu i provode istraživanja kako bi unaprijedili svoj profesionalni razvoj. Nedostaje i odgovarajuće opreme kao i mentora. Upravo ovaj projekt stavlja akcent na studente, njihovu mobilnost unutar BiH radi provođenja istraživanja za završne, master radove i doktorske disertacije kao i sve druge oblike istraživanja.

Govoreći o ovoj temi prof. dr. Halida Makić, inače koordinator u projektu u ime Univerziteta u Bihaću, navodi kako će napraviti bazu podataka koju čine istraživački kapaciteti, i ljudski i materijalni, znači laboratorijski, odgovarajući mentori, naravno sa spiskom tema, kako bi student mogao odabrati odgovarajuću temu za svoje istraživanje i boraviti na Univerzitetu u Bihaću, a isto tako studenti bihaćkog mogu boraviti na drugim univerzitetima i iskoristiti ovaj resurs da bi proveli svoje istraživanje koje je bitno za njihov dalji profesionalni razvoj.

Jedna od misija svakog Univerziteta je provođenje naučno-istraživačkog rada, kaže prof. dr. Amela Čolić, prorektorica za naučno-istraživački rad i među-univerzitetsku saradnju. Dodaje da kroz ovaj projekt imaju priliku pružiti studentima sva tri ciklusa, da učestvuju u studentskim istraživačkim mobilnostima.

(rtvusk.ba)