Piše: Biscani.net

…i danas vam približavamo još jednu visokoškolsku ustanovu iz našega grada.

Pedagoški fakultet u Bihaću je zasigurno opcija o kojima mnogi budući studenti razmišljaju, kao mjestu za dobijanje akademskog zvanja, a oni koji se još nisu odlučili kroz ovaj članak imaju priliku da pročitaju koje smjerove Pedagoški fakultet nudi svojim studentima, kao i konkretan broj predviđen za brucoše u ovoj školskoj 2015/16 godini.

Pedagoški fakultet u Bihaću je nastao 1993. godine kao Pedagoška akademija u Bihaću, a Odlukom Skupštine Unsko-sanskog kantona, broj: 01-1-67/98 od 17. juna 1998. godine, usvojen je Elaborat o društveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja Pedagoškog fakulteta u Bihaću. Odlukom Skupštine Unsko-sanskog kantona, broj: 01-1-71/98 od 17. juna 1998. godine, imenovana je Komisija matičara za osnivanje Pedgoškog fakulteta u Bihaću.

Skupština Unsko-sanskog kantona, po razmatranju Izvještaja Komisije matičara za osnivanje Pedagoškog fakulteta u Bihaću, na 19. sjednici održanoj dana 9. jula 1998. godine, donijela Odluku o usvajanju Izvještaja Komisije matičara za osnivanje Pedagoškog fakulteta u Bihaću. Skupština Unsko-sanskog kantona, na prijedlog Vlade Unsko-sanskog kantona, na 19. sjednici održanoj dana 9. jula 1998. godine, donijela je Odluku o osnivanju Pedagoškog fakulteta u  Bihaću kao javne visokoškolske ustanove koja organizuje i izvodi fakultetske studije, te naučno-istraživački rad.

Integrisanjem Univerziteta u Bihaću i pravosnažnim Rješenjem o registraciji, u sudski registar je JU “Univerzitet u Bihaću” upisan kao jedinstveno pravno lice, jedinstvenog identifikacionog broj (ID) i jedinstvenog broja u PIO/MIO osiguranju (12. 01. 2010. godine). Fakulteti su registrirani kao organizacione jedinice – podružnice Univerziteta u Bihaću, te im je svojstvo pravnog lica brisano.

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću ima brojne grupe i odsjeke na kojima se, u realizaciji nastavnog procesa, primjenjuju najsavremenije naučno – istraživačke metode rada i djelovanja.

Pedagoški fakultet pruža odsjeke različitog teoretskog, nastavno – naučnog i kadrovskog stava: Odsjek za bosanski jezik i književnost, Razredna nastava, Tjelesni odgoj i sport, Predškolski odgoj, Matematika – Fizika, Njemački jezik i književnost  i Engleski jezik i književnost.

Danas je fakultet rasadnik mladih koji će nastaviti rad u svim sredinama i tako dati doprinos odgoju i obrazovanju novih generacija.  Preko 1500 mladih nastavnika svih struka i zanimanja  radi na prostoru Unsko – sanskog kantona i Bosne i Hercegovine što je ovom Fakultetu dalo ime i ugled kakav rijetko imaju fakulteti na ovim prostorima.

Bernardin Ibrahimpašić, prodekan za nastavu na fakultetu, nam je rekao da će ove godine na Pedagoški fakultet u Bihaću, na osnovu Odluke o utvrđivanju prijedloga broja upisa studenata u prvu godinu Prvog ciklusa studija biti obezbijeđeno najmanje 350 mjesta za nove brucoše, kako redovnih ( budžetom finansirajućih ), samofinansirajućih tako i vanrednih studenata. Radi se o broju od po 50 brucoša po svakom smjeru koje nudi Pedagoški fakultet u Bihaću, i to u omjeru od po 30 redovnih ( budžetom finansirajućih ), 10 samofinansirajućih i 10 vanrednih brucoša.

 

Nastava na Fakultetu se odvija na prvom i drugom ciklusu i to na sedam odsjeka: Odsjek za bosanski jezik i književnost, Razredna nastava, Tjelesni odgoj i sport, Predškolski odgoj, Matematika – Fizika, Njemački jezik i književnost  i Engleski jezik i književnost.

Uslovi za upis: završena četverogodišnja srednja škola, dobar prosjek ocjena, pomoći će vam i ako ste učestvovali na takmičenjima kantonalnog nivoa i osvojilo neko od prva tri mjesta – možete dobiti i do 6 bodova, organizovaće se i razgovor sa studentima i prijemni ispit.

Dokumenti potrebni za upis: diploma, svjedočanstva od prvog do četvrtog razreda srednje škole, rodni list, uvjerenje o državljanstvu, određeni uspjesi s takmičenja.

Na prijemnim ispitima po smjerovima polaže se:

Bosanski jezik i književnost – 1. Bosanski jezik, 2. Bosanska kniževnost;

Engleski jezik i književnost – 1. Bosanski jezik, 2. Engleski jezik;

Matematika i fizika – 1. Matematika, 2. Informatika;

Njemački jezik i književnost – 1. Bosanski jezik, 2. Njemački jezik;

Predškolski odgoj – 1. Muzička kultura, 2. Likovna kultura;

Razredna nastava – 1. Bosanski jezik, 2. Muzička kultura;

Tjelesno odgoj i sport – 1. Bosanski jezik, 2. Provjera fizičkih sposobnosti.

 

Tema koja je nažalost nezaobilazna u BiH, prilikom izbora visokoškolskog obrazovanja, je i cijena školarine na fakultetu. Prodekan Ibrahimpašić nam je rekao da je cijena školarine jedne godine studija za samofinansirajuće studente 1200 konvertibilnih maraka, a cijena koju vanredni studenti trebaju platiti je ista kao i u slučaju samofinansirajućih studenata.

/BISCANI.NET