Piše: Biscani.net

Danas ćemo govoriti o prijemnom ispitu za Ekonomski fakultet, koji je osnovan je 1998. godine u Bihaću.

“Studenti su za nas glavni subjekt, razlog postojanja i nedjeljiv dio fakulteta. Zato je ulaganje u edukaciju i razvoj studenata investicija u budućnost. Znanje studenata i njihova spremnost za životne izazove, njihova stručnost poslije završenih studija i njihov etički i moralni lik osnova su budućnosti našeg kantona i šire. Fakultet nije samo učenje i ispit. On je mnogo više od toga. On je mjesto znanja, vizija, ideja, entuzijazma i zajedništva. Osiguranje optimalnih uslova za izvođenje nastave i provođenje naučno-istraživačkog rada jedan je od prioriteta Ekonomskog fakulteta u Bihaću.

Ono što učimo studente je da: Treba uvijek raditi na sebi i unaprjeđivati sebe. Studentima Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću pružamo mogućnost da razviju ključne kompetencije, zauzmu stav proaktivnosti, jednog poduzetničkog ponašanja, te da shvate da je proces prilagođavanja nužna pretpostavka opstanka u turbulentnom svijetu poslovanja”.

Osnovna misija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću je da širi, unapređuje i promoviše znanje, učenje, vještine, njegujući različitost kao pretpostavku potpunijeg i bogatijeg života, a saradnju sa sličnim i drugim institucijama i subjektima iz neposrednog i šireg okruženja, kao jedan od osnovnih preduslova uspješnosti njene realizacije.

Studij prvog ciklusa Ekonomskog fakulteta, izvodi se u okviru dva studijska programa: Program Akademskog zvanja i Program stručnosg studija BBS.

Program I ciklusa Akademskog studija (4+1+3) organizuje se sa jednim odsjekom „Poslovna ekonomija“ koji ima 5 smjerova:

1. Menadžment i poduzetništvo;

2. Menadžment finansija, bankarstva i osiguranja;

3. Marketing menadžment;

4. Menadžment računovodstva i revizije;

5. Menadžment turizma i ugostiteljstva.

Smjer se bira nakon završenih šest semestara (tri godine), tj. prilikom upisa u IV godinu studija. Student završetkom prvog ciklusa akademskog studija stiče 240 ECTS bodova i akademsko zvanje Bachelor Poslovne ekonomije.

Program I ciklusa Stručnog studija BBS (3+0) organizuje se sa tri smjera:

1. Finansijsko-računovodstveni;

2. Menadžment i poduzetništvo;

3. Menadžment turizma i ugostiteljstva.

„Smjer se bira nakon završenih četiri semestara (dvije godine), tj. prilikom upisa u III godinu studija. Student završetkom prvog ciklusa stručnog studija stiče 180 ECTS bodova i stručno zvanje Bachelor Poslovanja.

Dokumenti potrebni za upis: zahtjev za upis u kome je tačno označen odsjek na koji se konkuriše, svjedočanstva od prvog do četvrtog razreda srednje škole originali, rodni list (ne stariji od 6 mjeseci), uvjerenje o državljanstvu, određeni uspjesi s takmičenja u slučaju da ste učestvovali u srednjoj školi.

Uslovi za upis: završena četverogodišnja srednja škola, dobar prosjek ocjena, posebno su važne iz predmeta koji su karakteristični za Ekonomski fakultet. Prijemni se ne organizuje!

Cijena školarine za redovne studente je 200 KM + 20 KM upisni materijal + 25 KM index.

Za samofinansirajuće studente je 800 KM + 20 KM upisni materijal + 25 KM index.

Za vanredne studente, cijena je 1200 KM + 20 KM upisni materijal + 25 KM index.

/Biscani.net