Aktivnosti gradske uprave Bihaća u protekle tri godine rezultirale su između ostalog, stvaranjem povoljnog poslovnog ambijenta za domaće i strane investicije, što je u konačnici i vidljivo kroz realizaciju skoro 180 miliona KM investicija u gradu Bihaću.Vlastitim projektima poticaja zapošljavanja u privredi i poljoprivredi poput regresiranje kamata u privredi, sufinansiranja doprinosa za registrovane poljoprivredne obrte, Programa dokvalifikacije, prekvalifikacije i stručnog usavršavanja i osposobljavanja kadrova za zapošljavanje u proizvodnom sektoru , gradska administracija pridonijela je smanjenju broja nezaposlenih , odnosno povećanju broja registriranih obrtnika i poljoprivrednih obrta.

Upravo zahvaljujući povoljnoj poslovnoj klimi, smanjenju administrativnih barijera za investitore i programu poticaja privredi i poljoprivredi, grad Bihać prvi put unazad desetak godina ima manje od 10.000 nezaposlenih, odnosno ima za dvije hiljade više zaposlenih nego li nezaposlenih osoba.

Ove podatke na današnjem sastanku sa bihaćkim gradonačelnikom Emdžadom Galijaševićem iznio je Rifet Dolić, direktor Službe za zapošljavanje USK-a, kazavši da je grad Bihać jedini svijetli primjer u USK-a kada je u pitanju rast broj zaposlenih, odnosno kada je u pitanju smanjenje broja nezaposlenih lica.

“ Prema posljednjim podacima zaključno sa 31.martom 2016. godine u gradu Bihaću zaposleno je 11.900 osoba, dok je istovremeno broj nezaposlenih iznosio 9.872 i u konstantnom je opadanju i to jedan dobar pokazatelj i zaista psihološki efekt da imamo nakon dugo godina ispod 10.000 nezaposlenih lica. Naravno uloga lokalne zajednice uveliko je doprinijela ovom trendu rasta broja zaposlenih i ono što posebno raduje da gradonačelnik Galijašević konstantno održava sastanke sa našom Službom za zapošljavanjeUSK-a i informiše se o projektima i načinima kako da se smanji nezaposlenost, kako da se obuče nedostajući kadrovi i kako da se u viskoškolskim ustanovama profiliraju nedostajući kadrovi”-kazao je direktor Dolić.

Bihaćki gradonačelnik Emdžad Galijašević istakao je da ga posljednji podaci o rastu broj zaposlenih u gradu Bihaću raduju, pogotovo zbog činjenice da su upravo investicije koje su realizirane proteklih godina stvorile osnovu da se veliki broj Bišćana zaposli.

“ Od početka ove godine do kraja marta zaposleno je u Bihaću novih 300 radnika i to je pokazatelj da se trend zapošljavanja nastavlja i u ovoj godini i da smo na dobrom putu da uz maksimalni angažman svih nivoa vlasti smanjimo nazaposlenost u Bihaću. Što se tiče gradske uprave Bihaća mi ćemo i dalje kroz naše projekte podrške privredi i poljoprivredi nastaviti sa stvaranjem povoljnog poslovnog ambijenta, ali ovdje moram istaći da se i politika i poslodavci moraju više uključiti oko podizanja visine plata jer ćemo doći u situaciju da nećemo imati kuhara jer ne želi raditi za 500 KM, konobara jer ne želi raditi za 400 KM i radnika u proizvodnom sektoru za 600 KM “-kazao je gradonačelnik Galijašević, dodavši da se posebno treba posvetiti i borbi protiv rada na crno.

Na današnjem sastanku direktor Dolić osvrnuo se i na medijska pisanja o masnovnom odlasku radnika iz grad Bihaća na rad u inostranstvo kazavši da je upravo grad Bihać među gradovima sa najmanje registriranim brojem osoba koji su se odjavili sa evidencije Službe za zapošljavanje USK-a i posao pronašli u inostranstvu.

“ Iz cijelog USK-a 565 osoba odjavilo se sa evidencije Službe za zapošljavanje i otišlo u inostranstvo tražeći posao, a iz Bihaća se njih 76 se odjavilo , dok je taj broj veći kada su u pitanju općine Velika Kladuša, Cazin i Bosanska Krupa “ –kazao je Dolić.