Danas je “zelena rijeka” protekla kroz Vrstu i Turiju. Uvijek smo dobro dočekani u ovoj MZ pa je tako bilo i danas. Samir Muminović i SDA su i danas vodili jedan ugodan dijalog sa mještanima u kojem su mještani upoznali budućeg gradonačelnika o problemima u ovoj MZ.

“U ugodnom razgovoru mještani su me upoznali sa stanjem ovdje u Turiji i na Vrsti i svim ostalim zaseocima iz ove MZ. Problema je puno a sve one iz nadležnosti lokalne uprave ćemo zajednički rješavati. U zaseok Rekiće gotovo pa je nemoguće doći lokalnim putem i to treba pod hitno sanirati. Naseljena mjesta i mahale nisu osvjetljena jer nema rasvjete, u zaseoku Majdan niskonaponska elektro mreža je na dotrajalim polutruhlim drvenim banderama itd. To su zaista stvari koje ne bi trebale biti problem. Ubijeđen sam da će ova MZ prepoznati moju spremnost na saradnju i dijalog s njima i da će mi dati ogromnu podršku, kako meni tako i kandidatima za gradsko vijeće sa liste SDA”, nakon posjete, rekao je Samir Muminović.