Danas je u organizaciji Grada Bihaća i Agencije za vodno područje rijeke Save u prostorijama Gradske vijećnice Bihać održana prezentacija Glavnog projekta „Sanacija i rekonstrukcija odbrambenog nasipa Velhovo”.

Sastanku su pored organizatora bili pozvani da prisustvuju predstavnici javnih preduzeća i ustanova, mjesnih zajednica koje gravitiraju ovom području i svi zainteresirani građani.

Izradom projektne dokumentacije stvaraju se zakonski preduslovi za izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji odbrambenog nasipa „Velhovo“.

Nakon pribavljanja projektne dokumentacije i potrebnih dozvola za građenje, pokušat će se obezbijedit neophodna sredstva za samu rekonstrukciju nasipa koji je od krucijalnog značaja za zaštitu od plavljenja predmetnog područja, naročito područja Bakšaiša, Kralja i Pokojskog polja, čime se smanjuju materijalne štete stanovništvu, poljoprivrednim resursima i građevinskom zemljištu izazvane poplavama u navedenim područjima, ali i otvara mogućnost korištenja plavnog i močvarnog zemljišta u druge svrhe, kao i zaštita od plavljenja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda grada Bihaća.

Projektantska procijenjena vrijednost investicije rekonstukcije kompletnog nasipa je oko 2 miliona maraka, što Grad Bihać ne može sam obezbijediti, te će se stredstva tražiti na višim nivoima vlasti.