Sastanak Gradonačelnika Fazlića sa direktorima kulturnih institucija

Grad Bihać

U ponedjeljak 29.05.2017. godine u Gradskoj upravi Grada Bihaća održan je sastanak Gradonačelnika Šuhreta Fazlića sa direktorom Kulturnog centra Alenom Zulićem i direktorom Gradske galerije Adnanom Dupanovićem. Na sastanku su prisustvovali i savjetnik Gradonačelnika Edin Moranjkić i predstavnik Gradonačelnika za pitanja kulture Irfan Hošić.

Sastanak je trajao gotovo dva sata a glavni povod sastanku bilo je stanje na polju kulture u Bihaću. Direktori pomenutih Javnih ustanova imali su priliku iznjeti stanje u njihovim institucijama i progovoriti o planovima za predstojeći period ali i o nagomilanim problemima iz prethodnog perioda kao što je neplansko zapošljavanje u tim institucijama, slaba kadrovska profiliranost, neplansko raspolaganje sa prostorom, limitaranost u koncipiranju programskih sadržaja i financiranje. Bilo je i govora o budućoj organizaciji ovih ustanova u prizmi racionalizacije njihovog rada što je kao poseban problem naznačio Gradonačelnik Fazlić. Kako smanjiti administrativne troškove a dostupna sredstva usmjeriti na poboljšanje kulturnih programa i sadržaja bilo je tek jedno od pitanja koje je Gradonačelnik stavio kao izazov u rekoncipiranju operativne logike navedenih institucija.

Pored pomenutih Javnih institucija Gradonačelnik je istaknuo važnost djelovanja i nezavisnih platformi kao što su Muzička omladina, KUD Krajina, Bihaćki orkestar i Ženski hor i naznačio spremnost u rješavanju njihovih prostornih i drugih problema.

Iako trenutno u nezavidnoj financijskoj situaciji, Grad Bihać želi se identificirati sa kulturom kao jednim važnim društvenim elementom. Vjerujući da kultura može biti agensom određenih promjena u društvu, dogovoreno je da ona mora ostati nezavisna te da prethodna praksa profiliranja rukovodećeg kadra prema političkoj pripadnosti mora biti zamijenjena novim shvatanjima u kojima odgovornost i samokritičnost igraju važnu ulogu.

Predstavnik za kulturu Gradonačelnika Irfan Hošić, naznačio je važnost bihaćkih kulturnih institucija u afirmaciji kritičkog razmišljanja i pluralizma. Osobitu pažnju fokusirao je na Gradsku galeriju i njenu važnost u dosadašnjem radu kao institucije koja ima moć da bude pokretačem novog shvatanja kritičkog diskursa, procesa demokratizacije i afirmacije vizuelne kulture uopće.

Svi prisutni složili su se da je potrebno tražiti nove modele finansiranja i ko-finansiranja putem saradnji sa institucijama sličnog profila iz regije sa naglaskom na Centralnu Evropu. Potrebno je dinamizirati komunikaciju i osvježiti saradnju sa bratskim gradovima u Sloveniji, Mađarskoj, Italiji i Srbiji i kroz nove i dinamične programe privući bespovratna sredstva iz fondova koje dodjeljuju Kanton, Federacija BiH, država ali i Evropska Unija. Nova dinamika rada i poslovanja pomenutih Javnih institucija učvrstiće i osnažiti njihov položaj u društvu i učiniti ih ustanovama jakog kredibiliteta i u Gradskoj upravi i kod građana.

Također je rečeno kako je važno održati komunikaciju između kulturnih radnika u Bihaću po uzoru na okrugli sto koji je u januaru održan u Gradskoj galeriji a na kojem je također prisustvovao Gradonačelnik Fazlić.0

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...