Almir Tutić, ministar za pitanja boraca i RVI u Vladi Unsko- sanskog kantona organizovao je danas sastanak sa predstavnicima Saveza RVI kojem je bio prisutan i federalni zastupnik Razim Halkić, u funkciji člana Odbora za boračka i invalidska pitanja Predstavničkog doma Parlamenta F BiH.

Razgovaralo se o temama koje ovaj Odbor razmatra, a tiču se položaja, statusa i posebne zaštite boraca, ratnih vojnih invalida, civilnih žrtava rata, članova porodica poginulih boraca i demobilisanih pripadnika oružanih snaga Federacije.

Predstavnici Saveza RVI delegirali su temu inicijative koju su, putem kantonalnog Ministarstva, uputili Savez ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona i organizacije ratnih vojnih invalida Bihaća i Cazina, za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno – oslobodilačkog rata.

Razlog za dostavljanje predmetne inicijative za donošenje izmjena i dopuna Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca obrazložili su navodeći da određeni broj ratnih vojnih invalida, sa priznatim procentom vojnog invaliditeta 60% i više, ne mogu ostvariti pravo na prijevremeno povoljnije penzionisanje jer je istekao rok propisan za podnošenje zahtjeva za povoljnije penzionisanje.

Zastupnik Halkić obavezao se provjeriti status podnesene inicijative i mogućnosti aktueliziranja rješavanja ove problematike, saopšteno je sa ovog sastanka u Ministarstvu za pitanja boraca i RVI.