Danas je u Bihaću održan radni sastanak predstavnika Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost Bosne i Hercegovine, Koordinacionog tijela i Ekspertnog tima za praćenje stanja i aktivnosti u vezi problematike odlaganja nuklearnog otpada na lokaciji Trgovska gora sa predstavnicima Radne grupe za praćenje aktivnosti izgradnje odlagališta nuklearnog otpada na području općine Dvor u Republici Hrvatskoj, imenovane od Vlade USK. Na sastanku su prezentirane informacije o učinjenom po ovom pitanju od strane Koordinacionog tijela za praćenje stanja i aktivnosti u vezi problematike odlaganja radioktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovska gora i Ekspertnog tima o trenutnom stanju, te dogovorene dalje aktivnosti.

Sastanak je organizovalo Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline Vlade USK koje kordinira ove aktivnosti a ministar Adnan Alagić, kao i premijer Mustafa Ružnić, istakli su i ovom prigodom da će Krajina u partnerstvu s gradovima Pounja ostati dosljedni u borbi protiv odlaganja nuklearnog otpada na lokaciji Trgovske gore.

U predstojećem periodu, prijedložili su predstavnici državnog ekspertnog tima, značajnu ulogu u ovom procesu mora imati Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću a Vlada USK će podržati projekat kadrovskog usavršavanja i opremanja za potrebe naučnog istraživanja uticaja na okoliš.