Husein Rošić, premijer Unsko-sanskog kantona sa predstavnicima Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlade USK, razgovarao je danas sa predstavnicima menadžmenta i roditelja učenika OŠ Cazin 1. Tema sastanaka bila je proces izgradnje novog objekta ove škole i pripreme za odvijanje nastave dok se ne okončaju radovi i pripreme uvjeti za pohađanje nastave u novom objektu.

Kako je informisao Zlatko Sabljaković, direktor škole, grubi radovi na objektu su pri kraju, a tek nakon toga slijedi unutrašnje uređenje. Na žalost, radovi su kasnili zbog zastarjele dokumentacije, prikupljanje tokom višegodišnjeg čekanja na građevinsku dozvolu te dugotrajnosti postupaka javnih nabavki pa nova zgrada neće biti završena do početka nove školske godine.

Premijer Rošić i predstavnici resornog Ministarstva predložili su predstavnicima Vijeća roditelja da se konsultuju sa roditeljima i dogovore da li žele da se nastava za dio učenika, polaznika nižih razreda,u međuvremenu, organizuje u prostorijama objekta Gimnazije a u tom slučaju bi Vlada Kantona osigurala i prevoz za učenike.

Tokom naredba dva dana menadžment OŠ Cazin 1 i Vijeće roditelja izvijestiće o odluci te će Ministarstvo obrazovanja izvršiti pripreme za početak odvijanja nastave za učenike ove škole do završetka radova na novom objektu.