Samra Mehić, ministrica privrede u Vladi Unsko-sanskog kantona organizovala je danas sastanak sa sa predstavnicima JP Unsko-sanske šume kojem su prisustvovali i predsjednik Privredne komore USK Enes Ružnić i dopredsjedavajući Skupštine USK Nisvet Jusić.

Sastanak je tematski posvećen zaštiti domaćih proizvođača u drvoprerađivačkoj industriji te su analizirane sugestije iz realnog sektora i struke. Riječi je bilo i o kriterijima za raspodjelu sirovine u drvnoj industriji tokom 2021 godine kao i projekcijama za narednu godinu.

– Zaključili smo na ovom sastanku da prioritet u raspodjeli drvnih sortimenata, koje vrše Unsko sanske šume trebaju imati kupci sa područja Unsko sanskog kantona.

U procesu raspodjele sirovine trebaju se napraviti kriteriji u cilju stimulacije finalizacije proizvodnje, kazala je ministrica Mehić.

Ministarstvo privrede je stava da sektor drvne industurije ima razvojnu šansu u povećanju stepena finalizacije proizvoda od drveta, a preduvjet za to jest sigurno snabdijevanje sirovinom drvoprerađivačkih kapaciteta.

Ministarstvo privrede Vlade USK će u 2022. godini planirati i posebne poticajne mjere za razvoj drvne industrije i finalizaciju stepena proizvodnje a Privredna komora će, početkom 2022. godine, organizovati okrugli stol na temu Perspektive razvoja drvne industrije na području USK.