Kako bi predstavili svoj dosadašnji rad, ali i buduće aktivnosti, danas su predstavnici organizacije Save the Children posjetili gradonačelnika Elvedina Sedića.

Organizacija Save the Children, sa svojim terenskim uredom u Bihaću, djeluje od 2019. godine. Od tada su posvećeni radu na zaštiti, kao i obrazovanju djece bez pratnje, te podršci školama u opremanju kao dijelu integracijskog procesa.