Saopćenje za javnost uputili su iz Kantonalnog odbora SDA USK kojeg prenosimo u cjelosti:

Tokom sinoćnjeg intervjua u emisiji Dnevnik PLUS na RTVUSK premijer Mustafa Ružnić istinu je rekao samo na početku svog naručenog gostovanja konstatirajući da mu je drago što Aidu Štilić ponovo vidi u ulozi voditeljice informativnih emisija RTVUSK. Sve ostalo su bile neistine, od kojih analiziramo onu koja je trebala pokazati kako je NES-ova Vlada na čelu sa Ružnićem stabilizirala budžet USK:

Premijer Ružnić: U ovogodišnji, a predloženi Budžet USK-a koji je planiran u visini od oko 275 miliona maraka, uključen je i novac koji je transferiran sa nivoa FBiH. Međutim, to nije poklon već kreditno zaduženje kod MMF-a koje ćemo morati vraćati.

KO SDA USK: Unsko-sanskom kantonu iz Budžeta FBiH za 2020. godinu Vlada Federacije BiH doznačila je grant sredstva u iznosu od 23,9 miliona KM. Federacija BiH, kantoni i gradovi/općine procentualno vraćaju ova sredstva koja su dio kreditnog zaduženja BiH sa MMF-om.

Međutim, Unsko-sanskom kantonu u 2021. godini Vlada Federacije BiH doznačila je isti iznos grant sredstva od 23,9 miliona KM, ali iz ostvarenih prihoda Budžeta FBiH za 2021. godinu jer se BiH kreditno nije zaduživala kod MMF-a.

Prema izjavama Premijera Vlade Federacije BiH jedan od ciljeva je finansijska stabilizacija kantonalnih nivoa vlasti za što je iz Budžeta FBiH u dvije godine osigurano 400 miliona KM, a planirana su budžetska sredstva za ove namjene i u 2022. godini.

Kao najveći rezultat sadašnje Vlade kantona predsjednik NES-a (ASDA) Nermin Ogrešević i njegov premijer Mustafa Ružnić ističu finansijsku stabilizaciju budžeta kantona, ali i svakom građaninu kantona je jasno da je budžet stabiliziran, jer smo u dvije godine dobili od Vlade Federacije BiH 47,8 miliona KM koja nisu redovan prihod budžeta kantona.

Na kraju pitanja na koja građani traže odgovore su:

– Zašto je premijer Ružnić povukao izvještaje o izvršenju budžeta USK za 2019. i 2020. godinu sa posljednje sjednice Skupštine USK i time spriječio da javnost bude upoznata sa trošenjem budžetskih sredstava?

U šta su potrošena i planirana sredstva iz federalnog budžeta u iznosu od 47,8 miliona, koja su upućena kao podrška budžetu za provođenje ekonomskih, zdravstvenih i drugih mjera pomoći, te realizaciji infrastrukturnih i razvojnih projekata?

Zašto sredstva koja smo dobili od Vlade FBiH ne usmjerimo u bolju zdravstvenu zaštitu, održavanje i otvaranje novih radnih mjesta, bolje plaće obrazovnih i zdravstvenih radnika, policajaca, veću podršku boračkim populacijama, poljoprivrednicima i privrednicima, te opći interes svih građana kantona umjesto pojedinih zastupnika i njihovih pojedinačnih interesa?