Ministar za ljudska prava i izbjeglice u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić boravio je danas u prvoj posjeti Unsko-sanskom kantonu.

Na zajedničkom sastanku sa premijerom USK Mustafom Ružnićem, predsjedavajućim Skupštine Kantona Jasminom Musićem i gradonačelnikom Bihaća Elvedinom Sedićem, ministar Hurtić informisao ih je budućim aktivnostima u nadležnosti Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice te istaknuo značaj međusobne saradnje između predstavnika svih nivoa vlasti u cilju postizanja kvalitetnih rezultata rada, u najboljem interesu za građane i pozitivnu promociju države.

Na sastanku je bilo riječi o budućim aktivnostima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice na projektima infrastrukture,  projektima za podršku manjina u BiH  te nastavku  rješavanja stambene problematike povratnika i raseljenih lica kroz implementaciju projekta Državnog projekta stambenog zbrinjavanja u okviru Regionalnog stambenog programa.

Posebna pažnja posvećena je temi migrantske situacije u Bosni i Hercegovini, u kontekstu garantovanja ljudskih prava za osobe u pokretu ali i osiguranju stabilnosti sigurnosne situacije u našoj zemlji te jačanja sistema upravljanja migracijama kroz koordinaciju nadležnih državnih institucija u BiH.