Sigurnosna situacija u USK zadovoljavajuća: Pad svih oblika kriminaliteta

klix.ba
Stanje sigurnosti u Unsko-sanskom kantonu u godini na izmaku, istaknuto je iz MUP-a USK, bilo je zadovoljavajuće, a bilježi se trend pada svih pojavnih oblika sigurnosti od kriminaliteta, javnog reda i mira, stanja u saobraćaju te zakonitosti u postupanju.

Prema riječima Muje Koričića, komesara policije MUP-a USK, u posljednje četiri godine bilježe se pozitvni trendovi kada je u pitanju sigurnosna situacija u ovom kantonu.

“Kada je u pitanju kriminalitet, u 2017. godini bilježi se smanjenje broja krivičnih djela u odnosu na godinu ranije te povećanje broja otkrivenosti krivičnih djela za dva posto. Iz oblasti zloupotrebe položaja bilježi se povećanje broja krivičnih djela s obzirom na to da je Uprava policije u protekloj godini stavila akcenat upravo na krivična djela zloupotrebe položaja, primanje mita i korupcije općenito. U tom kontekstu, ove godine slobode je lišeno 36 osoba koje su osumnjičene za navedena krivična djela, a protiv 18 osoba je podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu. Među tih 18 su i tri pripadnika našeg ministarstva”, rekao je Koričić.

Iz oblasti narkotika, bilježi se povećanje broja krivičnih djela za 30.

“To je rezultat pojačanog rada policijskih službenika na otkrivanju krivičnih djela ove vrste, kao i procesuiranju izvršilaca. Tokom godine, imali smo nekoliko operativnih akcija, a jednu smo danas završili”, istakao je Koričić.

Kada je u pitanju stanje sigurnosti u saobraćaja, MUP USK je jedino ministarstvo u FBiH koje je donijelo strategiju za smanjenje broja saobraćajnih nesreća za period 2016-2020., u kojoj su propisane sve obaveze svih faktora i institucija koji utječu na oblast sigurnosti u saobraćaju.

Rezultat toga je 169 saobraćajnih nesreća manje nego u 2016. godini. Smanjen je i broj poginulih za 53 posto, broj osoba sa teškim tjelesnim povredama za 26 posto, te broj osoba sa lakšim povredama za 2 posto.

Također, izvršeno je 306 pojačanih akcija kontrole saobraćaja, počev od pješaka, biciklista, motociklista, putničkih i teretnih vozila, kao i vozila koja vrše organizovan prijevoz putnika. Ukupno je kontrolisano 141.747 vozila. Pod utjecajem alkohola zatečeno je 2.166 osoba koje su isključene iz saobraćaja, a bez položenog vozačkog ispita zatečeno je 1.315 osoba koje su upravljale vozilima. Po pitanju tehničke ispravnosti vozila iz saobraćaja je isključeno 1.959 vozila, a zbog tehničke neispravnosti 596, neregistrovanih vozila 1.063 i zbog isteka važnosti saobraćajne dozvole 323 vozila.

Kada je i pitanju oblast javnog reda i mira također se bilježi smanjenje broja krivičnih djela, osim u segmentu prosjačenja, a u oblasti zakonitosti u postupanju bilježi se smanjenje broja napada na službena lica za 50 posto.

“Teška krivična djela koja izazivanju uznemirenost građana nisu zabilježena, kao ni djela koja u sebi imaju obilježje terorizma, niti aktivnosti koje bi na bilo koji način upućivale na mogućnost izvršenja krivičnog djela terorizma. Od krivičnih djela ubistava, koja spadaju u najteža krivična djela, desila su se četiri u protekloj godini, što je smanjenje u odnosu na 2016. godinu kada se dogodilo šest ubistava. Sva četiri krivična djela ubistva su riješena. I ne samo to, od 2014. godine nijedno teško krivično djelo nije ostalo neotkriveno. Ubistva koja su desila ranije, a nisu razriješena, na njima se radi i provode se operativne aktivnosti na otkrivanju počinilaca”, objasnio je Koričić.

Za kraj je istakao da je stanje sigurnosti u odnosu na sve objektivne okolnosti koje utječu na operativnost uprave policije – dobro.

Ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Anel Ramić rekao je da je u ovoj godini izvršena rekonstrukcija policijske stanice Ključ, sanacija krova zgrade policijske stanice Bužim, a kupljeno je i zemljište za izgradnju nove stanice u Bužimu.

“Nabavljeni su i PDA uređaji, koji nam uvelike pomažu protiv prekršilaca u saobraćaju sa stranim registarskim oznakama. Naš fokus je bio na opremanju Uprave policije koja radi u teškim uslovima, no sve ovisi od budžetskih sredstava koja su često ograničena. U pripremi novi Zakon o unutrašnjim poslovima sa čijim bi usvajanjem Uprava policije postala u potpunosti neovisna o Ministarstvu, posebice sa aspekta finansiranja”, kazao je Ramić.

(klix.ba)

Zadnje diskusije / FORUM

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...