Arijana Memić. Avaz

Moram Vas obavijestiti da uposlenici MUP-a KS nisu stoka, niti pod mjerama zabrane u toku radnog vremena.

Predsjednik Sindikata policijskih službenika, državnih službenika i namještenika KS Viktor Ćatić, osvrnuo se na incijativu zastupnice u Skupštini KS Arijane Memić da se policijskim službenicima zabrani posjeta ugostiteljskim objektima tokom radnog vremena.

– Obraćam Vam se prije svega kao predsjednik Sindikata policijskih službenika, državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo, a onda i kao čovjek, insan i ljudsko biće, obdaren razumom sa osjećajem za realnost, stvarnost i situaciju u kojoj se nalazimo kao društvo. Čitajući Vašu inicijativu iz čijeg sadržaja nisam mogao dokučiti realno obrazloženje i razlog podnošenja iste, ovim putem Vas moram informisati da policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, a prevoshodno članovi ovog Sindikata, pa onda i svi ostali uposlenici MUP-a Kantona Sarajevo nisu stoka, niti su pod mjerama zabrane u toku radnog vremena. To nećemo dozvoliti, niti ćemo dozvoliti da namećete getoizacijske odluke kada je u pitanju konzumiranje ili ugrožavanje njihovih osnovnih ljudskih prava. Puna nam usta Evrope, a prijedlozi i inicijative robovlasnički.

Udaljenost od matične organizacione jedinice

Ako smatrate da je u redu da policijski službenik koji je udaljen od matične organizacione jedinice i po dvadeset kilometara i više mora u istoj koristiti pauzu i kada nije u mogućnosti za obrok ili da mu se omogući radnička menza iz socijalističkog sistema ili da poslije posla ne smije svratiti i kupiti sebi i porodicu namirnice ili pristojan obrok, onda ste u grdnom problemu sami sa sobom. Policijski službenici će u toku radnog vremena i dalje, koristiti pauzu u skladu sa Zakonom i na dozvoljen način. Niti ćete Vi, niti bilo ko drugi onemogućavati i uplitati se u rad policijskih službenika, pa i u način korištenja pauze. Dosta je više bahaćenja bilo čijeg, pa i Vašeg kada je u pitanju profesionalan odnos spram policijske službe, pored svih problema sa kojima se suočavamo.

Ono što od Vas očekujem kao osobu koja se u skupštinskim klupama Kantona Sarajevo treba boriti za bolje sutra svih građana jeste predlaganje propisa i iznalaženja rješenja da sigurnosnu situaciju u našem kantonu dignemo na veći nivo. Toplo Vam preporučujem da se upoznate sa osnovnim policijskim propisima kojima je regulisan rad policijskog organa i policijskih službenika u istom, prije nego što se ubuduće počnete pozivati na iste. Ono na što se Vi pozivate, većim dijelom Zakon ne poznaje.

Trebali biste biti upoznati, a nadam se da jeste, da zbog birokratskih procedura kojim politika uveliko kumuje jer ne radi ništa na mijenjaju iste i svođenju iste na produktivan nivo, jeste da je policija u Kantonu Sarajevo i dalje gola i bosa, iako ste u dojučerašnjem klubu stranke čije je predstavnik naš ministar zastupali interese kupovine helikoptera koji će građane Kantona Sarajevo sa svim dadžbinama i dosadašnjim utrošenim sredstvima koštati skoro 60 miliona konvertibilnih maraka. Nadao sam se da ćete nešto konkretno predložiti po pitanju nedostajućih 40 posto uposlenika u MUP-u Kantona Sarajevo, te očitog problema i u narednom periodu gdje će se procenat onih koji fale samo povećavati. Tu ubrajam i policijske službenike , državne službenike, i namještenike. Primjera radi, da li Vam je normalno zastupnice da na području Općine Centar u Odjeljenju za administraciju pri MUP-u Kantona Sarajevo trenutno rade samo tri referenta za registraciju vozila s obzirom na broj registrovanih motornih vozila na području navedene općine.

Konkretno rješenje

Tu su i vozila Kantona u kojem ste zaposleni, svih građana općine i svih državnih institucija, većine ambasada, međunarodnih organizacija itd. Nadao sam se da ćete nešto po tom pitanju predložiti i ponuditi nam konkretno rješenje kako bi stepen usluga lokalnoj zajednici bio podignut na veći nivo? Da li ste upoznati da osim što sistem, javno mnijenje i neodgovorni političari “siluju” mentalno i psihički uposlenike MUP-a Kantona Sarajevo, da su to ljudi, porodične osobe koji to ne mogu više da trpe i podnesu? Da li ste upoznati da zbog vaših (op.a. velike većine zastupnika i predstavnika Vlade Kantona Sarajevo) da je policijski rad obesmišljen i da su policijski službenici dovedeni na rub margine objektivnog izvršavanja službenih zadataka itd, itd? Pitanja je milion ali neka je Vama uvažena zastupnice bitan policajac i policijski posao i kako i na koji način će se koristiti pauza.

Kao što sam sve prethodno rekao, od Vas ali i ostalih zastupnika očekujem da se uhvatite u koštac sa objektivnim problemima sa kojim se suočava Kanton Sarajevo po pitanju sigurnosti i pružite punu podršku u zakonitom radu policijskih službenika, državnih službenika i namještenika u MUP-u Kantona Sarajevo. Međutim, ako ste ostali na razini, da Vam inicijative, kao onomad, budu zasnovane sa pitanjima i prijedlozima koliko u određenoj mjesnoj zajednici je postavljeno kontejnera za odvoz smeća na određenom lokalitetu i da li je to dovoljan broj u odnosu na potrebe, onda me ni ne čude inicijative poput ove u kojoj tražite da policijski službenici se hrane u nepostojećim menzama, da im se dijele vaučeri kao sedamdesetih godina prošlog vijeka za ulje i šećer i da se na taj način osigura kvalitetan i zdrav obrok. Za sva eventualna, realna pitanja, ostajem slobodan da mi se obratite uvažena zastupnice – naveo je Ćatić.

(avaz.ba)