– Održana je 12. sjednica Gradskog vijeća, sa dvije tačke Dnevnog reda: 1. Prijedlog Zaključka o izražavanju interesa za učešće u Projektu općinskog okolišnog upravljanja (MEG), Faza II 2. Izvještaj o radu i poslovanju JP “Vodovod” d.o.o. Bihać za 2020. godinu

Sjednica sa samo dvije tačke Dnevnog reda sazvana je u kratkom roku s obzirom na činjenicu da su navedene dvije tačke preduslov za aplikaciju Grada Bihaća za učešće u drugoj fazi Projekta općinskog okolišnog upravljanja (MEG II) koji provodi UNDP BiH, a finansira Vlada Švicarske. Cilj navedenog je da deset partnerskih jedinica lokalne samouprave koje su ostvarile najbolji napredak i rezultate u svim ključnim oblastima prve faze MEG projekta imaju priliku da učestvuju u implementaciji druge faze MEG Projekta.

Kako je Grad Bihać u proteklom periodu bio uključen u MEG projekat (I faza) te je po istom značajno unaprijedio kapacitete Grada Bihaća i JP Vodovod d.o.o. Bihać. Nastavak učešća u ovakvom jednom projektu ima ogromne prednosti, ne samo za naš Grad i javno vodovodno preduzeće, već općenito za sve građane, jer pruža pomoć u primjeni kvalitetnih javnih politika i upravljanja procesima, što treba da inicira uzajamno djelovanje lokalnih donosioca odluka i građana, te podrži kapitalne investicije za pokretanje održivog ekonomskog rasta i stvaranje novih radnih mjesta. Nadalje, ovakav jedan Projekat će značajno podržati kreiranje sinergije između općina, poslovnog sektora, ministarstava na entitetskim i kantonalnim nivoima, udruženjima i profesionalnim mrežama.

Shodno svemu navedenom, resorna služba je pripremila materijale čije je prihvatanje uslov za učešće u slijedećoj fazi Projekta, a Kolegij Gradskog vijeća prihvatio održavanje sjednice u tom cilju.

(rtvusk)