U Gradskoj upravi održana je sjednica Savjetodavnog odbora građana (SOG) kojoj su prisustvovali predstavnici USAID-ovog Projekta pomoći lokalnoj upravi (LGAA), predstavnici Gradske uprave Grada Bihaća te članovi Savjetodavnog odbora.

U fokusu sastanka bilo je predstavljanje aktivnosti Projekta Američke agencije za međunarodni razvoj Pomoć lokalnoj upravi (USAID/LGAA).

Projekt, između ostalog, nastoji ohrabriti građane i poslovne subjekte da utječu na donošenje odluka, traže pozitivne promjene i podsjećaju predstavnike vlasti na odgovornost.

Tim povodom, imenovan je predsjednik Savjetodavnog odbora građana, a aktivnosti ovog odbora započet će kroz prijedloge rješenja i komunikaciju s lokalnom zajednicom u vezi sa problemom humanog zbrinjavanja pasa lutalica te problemom pravilnog upravljanja otpadom koje je Gradska uprava izabrala kao prioritetne usluge na čijem unapređenju želi da radi kroz navedeni Projekat.

Aktivnosti Savjetodavnog odbora građana kroz vrijeme će se moći proširiti, a o svom radu i učinku podnosit će i izvještaje.