Piše: Biscani.net

Danas su se učitelji engleskog i njemačkog jezika, pedagogi i v.d. direktorica okupili na seminaru pod nazivom “Obuka u okviru projekta digitalnog kursa za učenje stranih jezika ‘AKELIUS’ u Unsko-sanskom kantonu.” Ovaj seminar je organiziran pod pokroviteljstvom Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona i UNICEF-a.

Nastavnici su imali priliku razmijeniti iskustva i informacije o korištenju digitalnih alata u nastavi stranih jezika. Sudjelovanje na seminaru omogućilo im je sticanje novih saznanja i otvaranje novih perspektiva za unaprjeđenje obrazovnog procesa u školi “Harmani I”.

Ovaj događaj svjedoči o predanosti škole uvođenju modernih metoda učenja i digitalnih resursa kako bi se pružila kvalitetna edukacija učenicima, otvarajući im prilike za usvajanje stranih jezika na savremen način.

(Biscani.net)