Sjednica  je počela uz kašnjenje, jer nije bilo kvoruma. Očekivalo se vanredno zasjedanje do kojeg nije došlo,  pa je u takvoj atmosferi redovna sjednica protekla bez rasprava o  tačkama dnevnog reda. Čak ni predsjedavajući Skupštine USK nije mogao potvrditi da li postoji parlamentarna većina, kao ni to da li su se političke tenzije smirile.

Sjednica je protekla u isčekivanju najave vanrednog  zasjedanja. Ipak do toga nije došlo , a šta se ustvari dešavalo malo ko od zastpunika je želio komentirati.

U tom ozračju mnogi od izvještaja i programa rada koji su bili na dnevnom redu nisu dobili potrebnu većinu glasova.

U opoziciji  kažu da Vlada USK nema podršku parlamentarne većine, te da je na sceni  kriza vlasti.

Premijer Izudin Saračević,  komentirajući sjednicu rekao je da zakonodavna vlast mora raditi svoj dio posla, te da je njen  sud o pojedinim tačkama signal izvršnoj vlasti za neke nove aktivnosti.

Premijer dodaje da nije involviran u ostale stvari, te da je fokus Vlade na njihovim planskim aktivnostima i servisiranju zakonodavne vlasti.

Nezvanično, razmatrana je mogućnost sazivanja vanredne sjednice Skupštine za danas, ukoliko se obezbijedi natpolovični broj glasova za rekonstrukciju Vlade USK.

/rtvusk