Kao pojačanje za naš Team u staračkim domovima potreban nam je profesionalan i srdačan kadar:

Vi imate završenu srednju ili visoku medicinsku školu (opšti, pedijatrijski ili psyho gerijatrijski smjer), položen državni ispit, poznajete njemački jezik (B1 ili B2) i želite raditi u Njemačkoj?

Mi smo firma koja vam nudi sigurno radno mjesto i prati Vas kroz sve relevante procese. Od radnog ugovora, dolaska na radno mjesto, priznavanja diplome, smještaja do svih konačnih prijava (stanbeno, zdravstveno osiguranje, konto u banci itd.).

Poslodavac će lično obaviti intervju sa kandidatima u slijedećim terminima:

Za kandidate sa područja Unsko-Sanskog kantona:

– 25.04.2016 od 10:00 sati seminar sa kandidatima koji su u martu/2016 dobili radni ugovor (prostorije JU Službe za zapošljavanje USK, ul. Branislava Đurđeva 1, Bihać),

– 26.04.2016 od 10:00 sati intervju sa novim kandidatima u Bihaću (prostorije JU Službe za zapošljavanje USK, ul. Branislava Đurđeva 1, Bihać).

Potrebna dokumentacija za intervju (original i jedna kopija koja se daje poslodavcu):

-CV,
-Diploma o završenom obrazovanju,
-Certifikat o položenom kursu za njemački jezik
Potvrda o završenom državnom ispitu.

Nije potrebna prijava za dolazak na Intervju!

Gosp. ZinaidaKadic (Projektmenadžer za inostranu suradnju) se brine o Vama u cijelom procesu integracije, štiti Vaša prava i raduje se Vašim prijavama!

Zinaida.Kadic@gmx.net

zinaida.kadic@convivo-gruppe.de

Tel. 0049 1782161994